Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Wat zijn de nieuwe trends en evoluties op technisch vlak? Welke congressen, studies en opleidingen staan op het programma? Wat komt er voort uit de werkgroepen en welke nieuwe wetten werden er goedgekeurd? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in de orthopedische sector. 

Als lid hebt u toegang tot: 

  • Het BBOT magazine
    Dit verschijnt 4x per jaar en wordt gratis verstuurd naar alle leden, hun leveranciers, studenten en docenten orthopedie en geneesheren die zetelen in het RIZIV. Lees alle magazines hier online. 
  • De laatste vergaderingverslagen
    (enkel toegankelijk voor de primaire contacten van een geregistreerde organisatie)
    Ideaal om op de hoogte te blijven van de stand van zaken van projecten. Raadpleeg ze hier. 

 

Geen lid? Dan kunt u alleen de oudere jaargangen van het magazine lezen.

 

;