Wat zijn orthopedische technologen?

Wie mag deze beroepen uitoefenen?

Om deze beroepen te mogen uitoefenen moet u voldoen aan de minimale kwalificatievereisten die worden beschreven in het  KB van 7 april 2023, en dient u dus een opleiding gevolgd te hebben die beantwoordt aan deze criteria.

;