Wat zijn orthopedische technologen?

Wie mag deze beroepen uitoefenen?

Om deze beroepen te mogen uitoefenen moet u voldoen aan de minimale kwalificatievereisten die worden beschreven in het KB van 6 maart 1997, en dient u dus een opleiding gevolgd te hebben die beantwoordt aan deze criteria.

Doordat de bandagist, orthesist en prothesist nog niet verplicht zijn om over een visum te beschikken, worden deze beroepsbeoefenaars nog niet geregistreerd en bestaan er geen lijsten van personen die de toelating hebben om het beroep uit te oefenen.

;