Wat zijn orthopedische technologen?

Waar vind je meer informatie over de terugbetaling van verstrekte hulp?

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die de bandagist, orthesist en prothesist mag verlenen. Meer informatie vind je terug op de website van het RIZIV.

-        Informatie voor patiënten.

-        Informatie voor orthopedische technologen.

Het is mogelijk dat de aanvullende verzekering een bijkomende terugbetaling voorziet voor bepaalde verstrekkingen. U kan hierover meer informatie krijgen bij uw ziekenfonds.

;