Wat zijn orthopedische technologen?

Welke opleiding moeten ze gevolgd hebben?

De orthopedische technologen moeten een opleiding volgen waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de vereisten die opgesomd worden in hoofdstuk 3 van het KB van 7 april 2023. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, alsook uit een stage op het terrein. 

Na het voltooien van de opleiding moeten de orthopedische technologen hun beroepskennis en vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken. 

De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van de minimale kwalificatievereisten en voor de organisatie van het onderwijs. U vindt meer informatie op hun website:

Een overzicht van de opleidingen vind je via volgende link: http://www.orthopedieietsvoorjou.be/

;