Wat zijn orthopedische technologen?

Hoe krijg je een erkenning, een visum en een RIZIV-nummer om deze beroepen te mogen uitoefenen?

Erkenning: De orthopedische technoloog ontvangt na zijn afstuderen een automatische erkenning als paramedicus door een van de Gemeenschappen (Nederlandstalig: Departement Zorg. Franstalig: Federatie Wallonië-Brussel. Duitstalig: Duitstalige Gemeenschap). 

Visum: in België heeft de orthopedische technoloog een visum nodig om als paramedicus te mogen werken. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Het visum wordt door de FOD Volksgezondheid automatisch uitgereikt van zodra men de erkenning voor één van de paramedische beroepen behaalt.

Die erkenning en dat visum zijn verplicht om het beroep van orthopedisch technoloog in België te mogen uitoefenen en staan los van een eventuele inschrijving bij het RIZIV.

RIZIV-nummer: dit nummer is noodzakelijk om als orthopedisch technoloog aan de ziekteverzekering de verstrekkingen te kunnen attesteren die vermeld worden in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en om de verzekering in staat te stellen uw patiënten terug te betalen. Vooraleer er een RIZIV-nummer gegeven wordt, moet de erkenning en het visum in orde zijn.

Hier vind je meer informatie over het RIZIV-nummer.

;