Nieuws > OT Academy spreidt zijn vleugels

OT Academy spreidt zijn vleugels

In 2021 werd een nieuwe nomenclatuur van kracht omtrent de zitorthesen. Een zitorthese is een orthese die het lichaam ondersteunt bij het zitten en ook een belangrijke sociale rol speelt, waarbij de patiënt ook kan integreren in de maatschappij.

Da’s de theorie.

Een uitgebreide groep van ergo, kiné en logo teams in MPI’s, van revalidatie artsen, adviserende artsen, medewerkers van de verzekeringsinstellingen, medewerkers van het RIZIV, het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), van Handicap International en tal van orthopedische technologen waren aanwezig om meer te leren over de realiteit.

Deze webinar weidde uit over dit aspect van de zitorthesen.

 

Welk verschil maakt het gebruik van een op maat gemaakte zitorthese in het leven van een kind en zijn ouders en verzorgenden of in het leven van een volwassene? Dr. A. Renders, arts in de fysische geneeskunde aan het Universitair Ziekenhuis Saint Luc – UCL, zoomde hiervoor in op de pathologie, de positionering en mobiliteitsproblematiek wat betreft de zitorthese in de pediatrie. Ze beargumenteerde dat de ‘theoretische biomechanica’ heel belangrijk is maar niet volstaat. De huidige tendens is vaak dat hoe ouder het kind wordt, hoe minder er een aangepaste zitorthese wordt gebruikt. Momenteel ontbreekt het aan relevante studies over het gebruik van het juiste medische hulpmiddel. Doch er moet eveneens rekening worden gehouden met de pathologie, de sociale factoren en de dagelijkse activiteiten van de patiënt.

Dr. Viaene, is revalidatiearts in het Universitair ziekenhuis Gent en ze ondersteunt in haar vrije tijd ook de G-sport en paralympische spelen. Ze toont hoe het gebruik van de juiste zitorthese een wereld van verschil voor de patiënten en hun directe omgeving kan maken. Ze maakt duidelijk dat dankzij deze juiste keuze een verdere ontwikkeling geen droom meer is maar een realiteit. Binnen het Spina Bifida Referentiecentrum en NMRC UZGent zijn zitorthesen vanuit medische standpunt gezien hulpmiddelen welke zij zeer veel voorschrijven. Interessant is ook om in het verlengde van de traumatische dwarslaesies, welke verzekeringstechnisch ook belangrijk zijn, het gebruik van dergelijke orthesen onder de aandacht te brengen.

De laatste presentatie van I.R.A.H.M. (Institut Royal d'Accueil pour le Handicap Moteur te Sint-Lambrechts-Woluwe) was een uitstekend voorbeeld van het belang van een optimale samenwerking tussen verschillende disciplines zoals logopedisten, ergotherapeuten, artsen en orthopedische technologen, dit alles in het belang van de patiënt. Onder meer het gebruik van het Canadese MCRO-model, dat rekening houdt met de emotionele, cognitieve, fysieke en spirituele dimensies, was interessant. Het filmpje toonde duidelijk hoe dankbaar deze kinderen zijn.

Tot slot werd in het kader van het project Virtual Worlds een virtuele netwerksessie voorzien op het einde van de webinar om elkaar online te ontmoeten.

;