Nieuws > Vacature uitschrijven? De juiste content overtuigt de beste kandidaten

Vacature uitschrijven? De juiste content overtuigt de beste kandidaten

Dit jaar wordt het beroep ‘orthopedisch technicus’ (opleiding gegeven door Syntra) door de VDAB opgenomen op de knelpuntberoepenlijst. Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden omdat er bv. een te lage uitstroom uit het onderwijs is, bijvoorbeeld omdat te weinig studenten die richting kiezen. Maar ook voor de andere beroepstitels (bachelor opleidingen) zien we regelmatig vacatures voorbijkomen.

Als bedrijfsleider wens je uiteraard de beste kandidaten aan te trekken. Welke argumenten kunnen daarbij een gewicht in de schaal leggen?
Opleidingsorganisatie Cevora liet door iVOX een onderzoek uitvoeren over het belang van opleiding in bedrijven. Bijna iedereen is het erover eens dat opleiding extreem belangrijk is. Drie op vier werkgevers vinden het belangrijk dat werknemers blijven leren en negen op tien werknemers vinden het belangrijk om te blijven leren. Twee op drie bedienden – vooral jongeren – zouden dit jaar nog graag een of meer opleidingen willen volgen. Opleidingen aangeboden door de werkgever, worden sterk gewaardeerd door werknemers. Uit de enquête blijkt zelfs dat 24 procent van de werknemers zou overwegen van baan te veranderen als zij in hun nieuwe functie een (of meer) cursussen konden volgen.
"De cijfers tonen duidelijk aan dat opleidingen aanbieden een manier is om de loyaliteit van werknemers te vergroten. De voordelen van een opleiding zijn tegenwoordig zeker zo belangrijk als de voordelen van een bedrijfswagen", vindt Olivier Lambert van Cevora.

De top drie van de meest populaire opleidingen ziet eruit als volgt: beter gebruik van digitale werkinstrumenten, efficiënt werken en welzijn op het werk (stressreductie, mindfulness…). In de opleidingskeuze ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling (30 procent) en welzijn (28 procent). De behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, welzijn en minder stress is nog nooit zo groot geweest. Er is bijgevolg een grote vraag naar opleidingen in soft skills.
Velen denken dat deze term gelijk staat aan communicatieve vaardigheden zoals helder communiceren en goed kunnen luisteren. Maar het is zoveel meer dan dat. Ook vlot samenwerken in team, het werk kunnen plannen en organiseren, je tijd goed beheren, collega’s voor je ideeën winnen en niet panikeren bij een conflict behoren tot de ‘soft’ vaardigheden. Eén rode draad: soft skills hebben altijd met mensen te maken. Hoe ze zelf en met elkaar functioneren op de werkvloer. 

De link met het werkterrein van de orthopedische technologen ligt hierbij voor de hand, ook voor hun zijn soft skills een belangrijk element.
Vanaf 2022 kan u hiervoor terecht bij de OT Academy, we zullen een aantal van deze (nieuwe) hot topics in de opleiding agenda opnemen.

;