Nieuws > THEY 'DO' CARE

THEY 'DO' CARE

De Jacques Van Rolleghem Stichting (JVRF) neemt het initiatief om een interdisciplinaire aanpak van de behandeling van de diabetische voet in Benin, Togo en Congo te promoten.

 

Een opleidingsworkshop over het thema "Interdisciplinaire aanpak van de behandeling van de diabetische voet in het kader van een dienst voor fysieke revalidatie" werd bijgewoond door 25 revalidatiedeskundigen uit Benin (uit 3 centra), Togo (uit 2 centra) en de Democratische Republiek Congo om hen in staat te stellen deze opleiding in hun respectieve landen in praktijk te brengen. Onder de beroepsbeoefenaren bevonden zich gespecialiseerde artsen (endocrinologen, orthopedisten/traumatologen, radiologen, cardiovasculaire chirurgen) en paramedici (fysiotherapeuten, internist-verpleegkundigen, technici voor orthopedische protheses, podo-orthesisten en schoenmakers).

De workshop, waarbij theoretische en praktische sessies elkaar afwisselden, vond plaats gedurende 5 dagen, van 31 mei tot 04 juni 2021, in de Universiteitskliniek voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. Maga (CUMPR/CNHU-HKM) in Cotonou, Benin, in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis voor Fysische Geneeskunde (UCL) Brussel, het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC), de vereniging van ortho-prothesisten en orthopedische verstrekkers van Benin (AOPB), en het CUMPR/CNHU-HKM in Cotonou. 

 

Het doel was het klinisch team van het CUMPR/CNHU-HKM de basisbeginselen van diabetische voetverzorging bij te brengen met een interdisciplinaire aanpak, en ook de prothesisten-orthesisten in de regio te leren hoe zij technische oplossingen kunnen voorschrijven met behulp van een lastenboek dat specifiek is voor het diabetische voetprobleem, en via geschikte voetorthesen en orthopedische schoenen, met als doel het aantal amputaties te verminderen

De directeur-generaal van het CNHU, professor Dieudonné Gnonlonfoun, die de workshop opende, gaf aan dat het CNHU bijzonder geïnteresseerd is in het onderwerp van deze workshop, aangezien er een interdisciplinair team wordt opgericht voor de behandeling van diabetespatiënten, die steeds vaker naar het CNHU komen voor problemen die verband houden met hun voeten.

 

De revalidatie in West-Afrika, en in het bijzonder de diensten op het gebied van prothesen en orthesen, bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase en de bekendheid met de diensten die door revalidatie centra  kunnen worden verleend, zijn zeer beperkt, vooral onder gezondheidswerkers. Aangezien dit soort gevallen nog betrekkelijk nieuw is in de revalidatie centra in West-Afrika, zijn de professionals op het gebied van prothesen en orthesen niet voldoende geïnformeerd en ervaren om diabetische voetindicaties adequaat te behandelen. Bovendien is de interdisciplinaire aanpak en verwijzing ervan als gevolg van een nogal versnipperd gezondheidssysteem verre van systematisch en zijn de gezondheidswerkers in het algemeen niet goed op de hoogte van het probleem en de rol die professionals in de prothesen- en orthopedische zorg kunnen spelen bij de behandeling van deze gevallen.

 

Het probleem van diabetische neuropathie is in West-Afrika niet nauwkeurig gekwantificeerd, maar men kan wel zeggen dat zorgprofessionals in de prothesen- en orthopedische sector en andere hulpverleners in hun dagelijkse praktijk steeds meer gevallen zien.

Professor Gnonlonfoun deelde ook zijn observatie mee dat de tweede meest voorkomende oorzaak van been- of dijamputatie in het CNHU-KHM, na traumatische oorzaken, te wijten is aan de gevolgen van diabetes voor de voet. De opleiding werd gecoördineerd door Bernard Matagne, Regionaal Technisch Adviseur (prothesen en orthesen), ICRC / PRP+ West-Afrika, Togo. De twee lesgevers, een arts gespecialiseerd in fysische geneeskunde (Dr. Luc Haenecour, MPR, FJVR) en een orthesiste-prothesiste (Mevrouw Jacqueline Walschaerts, FJVR), beiden uit België, gaven uiting aan hun grote tevredenheid over de dynamische deelname en de belangstelling die alle deelnemers aan deze workshop hebben getoond.

;