Nieuws > Vernieuwing zet zich door

Vernieuwing zet zich door

Op 24 april 2023 werd een nieuw koninklijk besluit betreffende de beroepen van orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog in de bandagisterie en orthesiologie, orthopedisch technoloog in de prothesiologie en orthopedisch technoloog in de schoentechnologie gepubliceerd. Dit KB trad in werking op 1/07/2023. Meer info vindt u hier.

;