Nieuws > Thomas More nieuw partnerschap met Human Study

Thomas More nieuw partnerschap met Human Study

In januari werd op sociale media melding gemaakt van het nieuwe partnerschap tussen Thomas More en Human Study. Maar wie is Human Study nu eigenlijk, en waarom kwam dit partnerschap er?

 

Human Study e.V. is een non-profit organisatie, opgericht in 2005, met hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland. De primaire missie van HS is het bieden van geavanceerde opleiding in orthopedie aan landen die zelf niet over voldoende onderwijsmogelijkheden hiervoor beschikken. De HS programma’s zijn in de eerste plaats gebouwd voor personeel van orthopedische bedrijven, die hiermee hun kennis vervolledigd en geformaliseerd zien. De programma’s zijn opgebouwd in ‘blended leren’-formule: men volgt online lessen bij P&O deskundigen, gevolgd door praktische workshops ter plekke. Daarnaast maakt men gebruik van doorgedreven coaching via een eigen leerplatform. Sinds hun ontstaan leverde HS onderwijs in 25 landen, over 4 continenten. Net als Thomas More is Human Study volledig geaccrediteerd door ISPO. 

Evoluties in hoger onderwijs

In het hoger onderwijs wordt al langer een verhoogde vraag naar flexibiliteit gezien. Ook de opleiding orthopedie ziet een steeds stijgende interesse in trajecten waarin studie gecombineerd kan worden met een deeltijdse job, een topsportcarrière of een gezin. Steeds meer mensen uit verwante vakgebieden als kinesitherapie, podologie of ergotherapie kiezen ervoor om nadien een tweede bacheloropleiding orthopedie te starten, en dat als werkstudent. Hoewel ook het klassieke traject van voltijdse studie op school bewaard blijft, merkt Thomas More dat blended leren deze flexibiliteit mogelijk maakt en wil men hierop inzetten. 

Internationaal programma

In september 2021 start Thomas More met een volledig Engelstalig Bachelor-programma. De vraag naar geaccrediteerde opleiding in orthopedie is wereldwijd immers enorm, en de huidige opleiding in Geel heeft de mogelijkheden om ook studenten voor de internationale markt op te leiden. Bovendien biedt een Engelstalig programma ook aan ambitieuze Vlaamse studenten extra uitdaging, en kan dat een mooie voorbereiding zijn op een internationale carrière of een Masters degree in het buitenland. 

Een beroep in verandering

De vraag naar evidence based practice en de snelle opkomst van een aantal nieuwe technologieën maken kennisuitwisseling en levenslang leren ook in ons beroep onontbeerlijk. Internationale partnerschappen bieden alle partners extra kansen, en Thomas More werkt dan ook al vele jaren samen met partners uit heel de wereld via Erasmus, VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universities of the South) en andere organisaties. 

In dit partnerschap hoopt men echter verder te kunnen gaan. Thomas More en Human Study vullen elkaar immers aan, in onderwijsmethodiek, in internationale ervaring, en in doelgroepen. Samen zullen Thomas More en Human Study in staat zijn om de toegankelijkheid van kwaliteitsonderwijs binnen Europa en wereldwijd aanzienlijk te verbeteren, zowel voor ervaren professionals als voor nieuwkomers in het beroep. Ook het aanbieden van SCOPe (Specialized Courses in Prosthetics and Orthotics) cursussen aan professionals uit het Belgische werkveld staat op de agenda. 

Benieuwd? U leert er meer over hier.

;