Nieuws > Nieuwe opleiding BOPCO in Namen

Richting BOP, een nieuwe opleiding met hoog potentieel.

Het beroep van bandagist-orthesist-prothesist heeft toekomst. 

Inderdaad, dit is een beroep dat in België schaars is en gezien het tekort aan rekruten in de sector biedt het Institut Notre Dame Namur vanaf september 2020 een tweejarige opleiding aan in de technische kwalificatie " Technicien en bandages-orthèses-prothèses-chaussures orthopédiques (BOPCO) ".

Een primeur in Wallonië !

De doelstellingen van de opleiding 

De eerste doelstelling van deze nieuwe optie is de sector te ondersteunen door kandidaten te stimuleren.

Deze tweejarige opleiding geeft de studenten ook een kwalificatiecertificaat waarmee ze onder begeleiding van een bandagist, orthesist, prothesist of orthopedisch schoentechnoloog als technicus aan de slag kunnen en zo rechtstreeks toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Afhankelijk van hun werkgever worden de technici ofwel multi-skilled ofwel gespecialiseerd in één enkele niche.

En tot slot kunnen de studenten die deze twee jarige opleiding met succes afronden, hun diploma hoger secundair onderwijs behalen, waardoor ze toegang krijgen tot elk type paramedisch hoger onderwijs, zoals het bachelordiploma in de orthopedische technologie.

Het werk van de technicus

Technici zullen in staat zijn om aanpassingen aan de geprefabriceerde producten te maken om ze individueel aan te passen aan de metingen van de patiënt. Ook kunnen zij in het atelier producten (orthesen en prothesen) maken die worden gefabriceerd, op maat gemaakt worden van grondstoffen zoals gips, hout, kunststof of metaal.

Deze technici zijn een schakel in de productie van sommige hulpmiddelen. Andere producten worden in gespecialiseerde bedrijven gemaakt en nog andere worden direct door de orthopedische technoloog op de patiënt geplaatst.

Stages en praktijk

 

Toelatingsvoorwaarden

Ongeacht je leeftijd, om toegang te hebben tot deze optie moet je met succes een vierde jaar secundair of technische kwalificatie hebben afgerond, bereid zijn om theoretische en praktische kennis te verwerven op het gebied van bandages, orthesen en protheses en bereid zijn om in team te werken.

Een innovatieve school!

Deze opleiding is Franstalig en te volgen bij het Institut Notre Dame te Namen.

Welkom !

Meer info op hun website

;