Nieuws > Nieuwe "orthopedie" opleidingen

Nieuwe "orthopedie" opleidingen

Wist je dat?

Thomas More Geel de goedkeuring heeft bekomen voor het ESF project duaal leren in het hoger onderwijs. Wat betekent dit voor ons?

Dit betekent dat de BBOT samen met TM een nieuw curriculum voor mobiliteitshulpmiddelen zal samenstellen waar we zelf de noden en invulling kunnen aanreiken waaraan we nood hebben in onze sector. De eerste gesprekken zijn reeds opgestart en in augustus komt de werkgroep opnieuw bijeen voor een verdere brainstorming. Professionals die geïnteresseerd zijn om x aantal uren les te geven, of bedrijven die interesse hebben om invulling te geven mogen dit laten weten aan diane.de.winter@bbot.be. 

Er ook duaal leren in het secundair onderwijs wordt overwogen? Wat betekent dit voor ons?

Door de modernisering van het onderwijs kunnen scholen zich kandidaat stellen voor duaal leren in de derde graad secundair onderwijs. Dit betekent dat Kogeka in Geel en Vesalius Instituut in Oostende vóór 30/11/21 hun aanvraag dienen in te dienen indien zij interesse hiervoor hebben. Beide scholen hebben deelgenomen aan de voorbereidende vergadering en zullen ons informeren of ze hiermee verder willen gaan. Voor onze toekomstige studenten ziet het er in ieder geval goed uit. We hebben er alle vertrouwen in dat deze scholen zullen kiezen voor het duaal systeem wat de praktische opleiding van onze studenten alleen maar ten goede zal komen!

Wat is duaal leren eigenlijk?

Duaal leren is een opleidingstraject, waarbij het aanleren van competenties evenwichtig verdeeld is over een werkplek (werkplekcomponent) en een aanbieder duaal leren (schoolcomponent).

Het bedrijf of werkplek engageert zich om – naast de school -  de student verder op de werkvloer op te leiden. Dit vraagt tijd en energie van alle partijen, weet dat u als bedrijf op ondersteuning kan rekenen via mentorschap. 

Syntra opleiding  orthopedisch leestenmaker

In september start – bij voldoende inschrijvingen - de opleiding leestenmaker bij Syntra: https://www.syntra-mvl.be/opleiding/voltijdse-dagopleiding-orthopedisch-technicus. Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof en is een vervolg op de opleiding orthopedisch schoenmaker. Indien u kandidaten heeft in uw bedrijf, aarzel dan zeker niet om hen de info door te geven. (gemiddeld 1,5d/week opleiding)

Door Corona hebben er geen fysieke ontmoetingsdagen kunnen plaatsvinden in de scholen. Wat maakt dat onze opleiding het moeilijker heeft om een voldoende aantal studenten aan te trekken. We helpen onze opleidingsinstituten graag om meer zichtbaarheid aan de opleidingen te geven. Indien u zelf ook ideeën heeft om de visibiliteit te vergroten mag u deze steeds kenbaar maken aan Diane De Winter. Elk idee of initiatief is waardevol!!

Ontdek uw toekomstige baan bij IND Namen: een paramedisch beroep waar een tekort aan is.

Vanaf september zal, eveneens bij voldoende inschrijvingen, de opleiding " Qualification technique - formation Technicien Bandagiste, Orthésiste, Prothésiste, Chausseur Orthopédique (ou BOPCO) openstaan voor geïnteresseerde en geëngageerde jongeren in Namen. Het BOPCO-gedeelte bestaat uit een 5e en 6e jaar Technische Kwalificatie. Meer informatie vindt u hier Qualification technique – formation Technicien Bandagiste, Orthésiste, Prothésiste, Chausseur Orthopédique (indnamur.be)

 

;