Nieuws > Algemene vergadering 9 maart 2021

Algemene vergadering 9 maart 2021

Op 9 maart 2021 vond de virtuele Algemene vergadering plaats.

Verkiezingen

Wegens gezondheidsredenen wenste Jean-Luc Brasseur de focus op zijn beroepsactiviteiten te houden en besloot hij daarom om zijn functie als bestuurslid van de BBOT niet verder te zetten. We zullen hem missen!

 

Mark Vossen werd verkozen als nieuw bestuurslid. Hij is een bandagist/verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen. Als coördinator van de WG MOHM is hij zeer nauw betrokken bij het overleg tussen VSB en BBOT. Tevens ook werkend lid in de Adviescommissie en de Bijzondere Technische Commissie van VSB en bij de Uitgebreide Technische Commissie Personen met een Handicap (Iriscare). Heeft altijd actief meegewerkt aan de organisatie van de Algemene Vergadering.
Sedert 2020 is hij ook penningmeester van de BBOT en nam hij op die manier reeds deel aan de bestuursvergaderingen.

De huidige bestuursleden waarvan het mandaat moest hernieuwd worden werden allen herverkozen.

 

Erelid

Geert Stammen (Protech Orthopedie) is jarenlang lid geweest van de BBOT, heeft 29 jaar les gegeven in Geel (Kogeka), en is op pensioen. Leden die door opmerkelijke initiatieven substantieel hebben bijgedragen aan de promotie of bevordering van de beroepen kunnen verkozen worden als erelid. De algemene vergadering keurt deze honorering goed.

Hij liet nog het volgende weten:

We hebben onze activiteiten, zoals we gepland hadden, sinds 30 juni gestopt.

Na ook 29 jaar in het onderwijs te Geel met uiteraard een warm hart voor technische orthopedie en nu, mijn leeftijd, is de tijd gekomen...

Veel respect voor de beroepsvereniging die ervoor gezorgd heeft om ons beroep duidelijk op de kaart te zetten en de nodige status te bezorgen. 

Mijn beeld van "ons" mooie beroep, ons vak: de technische orthopedie.

Wij technische orthopedisten zijn ook kunstenaars, beeldhouwers, vormers…scheppers…wij brengen iets tot bewegen tot leven.

Als ik de David van Michelangelo (1475-1564) zie, uit een blok marmer “geschapen” bewonder ik de kennis van toen van de anatomie: de perfect precies weergegeven spierbundels, pezen, knoken, gewrichten, de hele complexe machinerie van drijfriemen en hefbomen waarmee hij - David- wordt “bevrijd” uit het marmer en als het ware beweegt.

Ik voel de kracht het hart, de hersenen… ik voel het geheim van het bewegen.

Dit eeuwenoude wonder, het geheim van het bewegen, dat zo individueel is, zo verschillend bij ieder persoon boeit mij, maakt me dankbaar ten opzichte van mijn vak.

Het laat me niet los!

Ik hoop dat ik doorheen de jaren de leerlingen respectvol met deze grote waarden heb leren omgaan en ook met de wetenschap dat ons vak met de nieuwe technische mogelijkheden voortdurend eindeloos “in beweging” is.

PS.  “Waar een wil is” schept de technische orthopedie voor de mens “een nieuwe weg”.

Veel groeten en bedankt voor de collegiale samenwerking.

 

 

Tot slot stelde het bestuur voor om een éénmalige coronakorting van 10% toe te passen op de lidgelden van de werkende leden voor 2022 om de leden bij te staan in de corona crisis. Dit werd, uiteraard, ook goedgekeurd.

De lidgelden voor 2022 zien er dan als volgt uit:

Werkende leden

Aantal werknemers

2021

2022

2022 (Eenmalige Corona-korting)

0-5 700 700 630
6-10 1.050 1.050 945
11-20 2.350 2.350 2.115
21-34 3.700 3.700 3.330
35-49 5.250 5.250 4.725
55-99 6.300 6.300 5.670
99+ 7.350 7.350 6.615

 

;