Deze website is nog in opbouw, bepaalde inhoud zal nog ontbreken. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Wat zijn orthopedische technologen?

Wat is de reglementering van deze beroepen in België?

Hoofdstuk 7 van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt de basisregels voor de uitoefening van de paramedische beroepen.

 Het KB van 2 juli 2009 bepaalt dat de uitoefening van de bandage, de orthese en de prothese een paramedisch beroep is.

De wet bepaalt (KB van 6 maart 1997):

-        De beroepstitels bandagist, orthesist en prothesist

-        De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om de beroepen van bandagist, orthesist en prothesist te mogen uitoefenen

-        De technische prestaties die de bandagist, orthesist en prothesist mogen verrichten

-        De handelingen die een arts aan een bandagist, een orthesist en een prothesist kan toevertrouwen.

-        De voorwaarden waaronder de technische prestaties en de toevertrouwde handelingen mogen worden gesteld zoals de noodzaak van een voorschrift.

;